Over dit project 3 Locaties Denk mee Nieuws Meer informatie  

DENK MEEBij de uitwerking van de toekomstvisies voor de dorpskernen van Geetbets laat de gemeente zich bijstaan door een team deskundigen.

Het project verloopt in drie stappen, waarbij telkens medewerking van de bevolking wordt gevraagd. Want de inwoners van onze gemeente zijn het best geplaatst om mee te bepalen welke gewenste functies op welke plaats kunnen komen.


We doen een warme oproep om deel te nemen aan de inspraakmomenten die we uitrollen!


Stap 1: denkscenario'sOp 12 februari 2019 organiseerden we een startmoment met de ruime bevolking. Maar liefst 120 geĂŻnteresseerden namen hieraan deel. Dit leverde een schat aan informatie op. De verslagen van dit infomoment kunt u hier downloaden.

Met deze informatie werkt het onderzoeksteam denkscenario's uit.

 
Welke functies moeten onze dorpskernen
volgens u krijgen?

Stap 2: voorkeursalternatiefVan 15 juni tot 15 juli 2019 werden de denkscenario’s afgetoetst tijdens een ruime bevraging. Je kan de rapporten met de resultaten nalezen via deze link.Stap 3: masterplanHet voorkeursalternatief krijgt een concrete uitwerking in het masterplan. De inrichtingsvoorstellen voor het dorpshart, de stationsomgeving en de Warandesite werden van 20 oktober tot en met 10 november via een online bevraging afgetoetst bij de bevolking. We peilden naar het draagvlak voor deze voorstellen en gingen na op welke punten de voorstellen nog verfijnd konden worden.
Je kan de rapporten met de resultaten nalezen via deze link.
Gemeente Geetbets en Provincie Vlaams-Brabant